Wagenparkbeheer

Directe besparingen in tijd en geld

Kosten voor het wagenpark staan vaak op plaats 2 of 3 in een onderneming. Wie houdt zich bezig met één van de grotere kostenposten? Veelal iemand die het doet naast andere taken en verantwoordelijkheden. Iemand die niet specifiek thuis is in de materie en kennis en ervaring ontbeert. Gevolg is dat één van de grotere kostenposten niet de aandacht krijgt die noodzakelijk en/of gewenst is. NL wagenparkbeheer lost dit voor u op.

De markt voor mobiliteit is groot en in hoge mate onderhevig aan schijntransparantie. Hoe weet u dat uw aanbieding goed is? Hoe weet u dat u niet teveel betaalt? Hoe weet u dat u niet in de maling wordt genomen bij contractafwijkingen? Dergelijke vragen lost NL wagenparkbeheer voor u op.

Eigen beheer en/of leasebeheer

In het beheer van een wagenpark kunnen we onderscheid maken tussen eigen beheer en leasebeheer.
NL wagenparkbeheer biedt beide vormen van beheer aan.

In een eigen beheer situatie gaan wij er vanuit dat de auto’s in eigendom zijn uw onderneming  en dat
NL wagenparkbeheer alle zaken van en rondom het wagenpark regelt en organiseert. Dit alles in een transparant en helder business model.

Bij leasebeheer gaan wij ervan uit dat het wagenpark is ondergebracht bij een of meerdere leaseaanbieders.

NL wagenparkbeheer neemt het volledige beheer onder haar hoede en biedt middels 9 modules het noodzakelijke en gewenste tegenwicht.

DE VOORDELEN VAN HET UITBESTEDEN VAN HET WAGENPARKBEHEER VOOR DE ORGANISATIE

 • scherpste leasetarieven door offerte vergelijk
 • medewerkers worden snel en efficiënt door het    offertetraject begeleid waardoor:
 • alleen nog maar akkoord gegeven hoeft te worden voor    een bestelling die voldoet aan de autoregeling
Meer voordelen »

 • controle van leasecontracten en (eind)facturen op   afwijkingen en zonodig aanpassing en controle van alle   afspraken tussen de verschillende partijen
 • informatie over exploitatiekosten en voortdurend advies over   mogelijke besparingen
 • maandelijks een berijdermutatie-overzicht zodat   fiscalewaarde, normoverschrijding en eigen bijdrage   privégebruik altijd up-to-date zijn
 • evalutie van de autoregeling en berijderovereenkomst en   zonodig aanpassing, waarbij altijd rekening gehouden wordt   met de laatste(fiscale)ontwikkelingen
 • overzichten waarop boetes, eigen risico’s en overige   doorbelastingen aan de berijders staan
 • éénduidige en uniforme wagenparkrapportage van alle   leaseauto’s van de verschillende leasemaatschappijen waar   zaken mee wordt gedaan Voordelen voor de berijder:
 • wagenparkbeheer is consequent en eenduidig;
 • wagenparkbeheerder is 40 uur per week bereikbaar    waardoor berijders weten waar ze aan toe zijn en op wie    ze terug kunnen vallen bij vragen

Voordelen uitbesteden wagenparkbeheer voor de berijder

 • wagenparkbeheer is consequent en eenduidig;
 • wagenparkbeheerder is 40 uur per week bereikbaar waardoor berijders weten waar ze aan toe zijn en op wie ze terug kunnen vallen bij vragen
Nog meer voordelen »

 • begeleiding door onafhankelijke specialisten bij bestelling van nieuwe leaseauto’s
 • de scherpste leasetarieven worden bedongen bij de betrokken leasemaatschappijen
 • informatie over inhoudingen op het salaris zoals niet tijdig betaalde boetes en eigen risico’s
 • begeleidt berijders bij schade en andere technische problemen.

 

NL wagenparkbeheer geeft u de zekerheid dat er geen kosten weglekken, u bespaart kostbare tijd van uw personeel en uw wagenpark wordt beheerd door professionals.