Bijtellingspercentages 2020

Per 01-01-2020 wordt de tabel waar aan de hand van het bijtellingspercentage van een auto bepaald wordt aangepast. Als het kenteken wordt afgegeven in 2020 dan geldt de tabel “Bijtellingspercentages 2020” hieronder. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

2020      
Bijtelling Soort brandstof Uitstoot g/km
    Van tot
8%* Alle brandstoffen 0 0
22% Alle brandstoffen 1 <

*8% (grondslag tot €45.000) 22% (voor deel grondslag boven de €45.000)

Hoelang geldt het percentage?

Het percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Het percentage blijft ook gelden als de auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken.

Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. Het nieuwe percentage geldt dan weer voor van 60 maanden.

Voor auto’s die vóór 1 januari 2017 geregistreerd zijn blijft het bijtellingspercentage van 25% gelden. Deze auto’s profiteren dus niet van het verlaagde bijtellingspercentage van 22%.

Om de bijtelling van uw (toekomstige) leaseauto te kunnen bepalen kunt u gebruik maken van onze fiscale bijteller.