De Plug Inn Hybride (wat zijn voordelen naast lage bijtelling voor de medewerker?)

De Plug Inn Hybride (wat zijn voordelen naast lage bijtelling voor de medewerker?)

De Plug Inn Hybride wint aan populariteit. Voor werkgevers een uitdagende auto met het oog op de exploitatiekosten en de wensen naar MVO. Volgens de ECE normeringen zijn de auto’s zéér zuinig maar de praktijk blijkt weerbarstiger.

Verbruik

Het werkelijk verbruik is vele malen hoger dan de ECE norm en de fabrieksopgave (> 220%). Veel leasemaatschappijen baseren het brandstofvoorschot op deze ECE norm en zitten hiermee dus substantieel te laag . Bij de afrekening van het brandstofvoorschot volgt een forse naberekening (>€250,00 per maand boven op reguliere  voorschot van €70,00). Uit onderzoek blijkt dat 80% van de Hybrides alleen gebruik maakt van benzine en niet of nauwelijks wordt opgeladen. Bij een kostenraming is het werkelijke verbruik van een (lease)auto erg belangrijk en is de conclusie dat leasemaatschappijen dit veel te laag inschatten.

Het substantieel hogere verbruik is één van de redenen waarom de politiek momenteel de fiscale stimulans van de Plug In Hybrides nader wil bekijken. Men begint dit te zien als “over subsidiëring” en wil dit gaan aanpakken in de nieuwe belastingplannen (per 2017).

Commercieel opladen

Commercieel opladen wordt steeds duurder. De kosten van het opladen in de openbare ruimte is zodanig gestegen dat de kostprijs van stroom per gereden kilometer die van brandstof benadert of zelfs overschrijdt!

BTW privé

Daarnaast is er ook de BTW privé die een werkgever jaarlijks aan de fiscus dient af te dragen. Een Plug Inn Hybride is duurder in aanschaf, waardoor naast de hogere brandstofkosten ook een hoger BTW privé bedrag verschuldigd zal zijn. Als voorbeeld de Volkswagen Golf GTE 5 deurs. De vanaf prijs bedraagt € 36.995,00 Als we deze auto vergelijken met Golf benzine, de 1.4 TSI met 150 pk Business Edition met een vanaf prijs van € 27.230,00 zien we een verschil van €9.765,00. Bij de afdracht van de BTW privé zijn de kosten voor een Golf GTE €263,66 per jaar hoger.

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Kijken we naar de MRB dan dient per 1 januari 2016 voor de Plug In Hybrides MRB te worden betaald (tot deze datum geldt een vrijstelling). De Plug Inn Hybrides hebben door het accupakket een hoger eigen gewicht. Nemen wel als voorbeeld wederom de Volkswagen Golf GTE 5 deurs. Deze Golf GTE weegt 1.499 kilo. Vergelijken we deze met de Volkswagen Golf 1.4TSI welke 1.195 kilo weegt dan zien we een verschil van 304 kilo.

In de leaseprijzen wordt de MRB op dit moment nog niet meegenomen. Maar houdt er rekening mee dat de Golf GTE (uit ons voorbeeld) vanaf 1 januari 2016 €70,00 per maand duurder (basis MRB staffel per 2014).

Conclusie

Voor een medewerker is een Plug Inn Hybride dus zéér interessant wegens de lage bijtelling maar voor een werkgever is het zaak om de auto op voorhand goed te beoordelen op de werkelijke exploitatiekosten.

Wilt u meer informatie hoe om te gaan met de Plug Inn Hybride binnen de autoregeling en de werkelijke exploitatiekosten. Wilt u weten hoe deze kosten te beheersen en in de hand te houden? Neem gerust contact op met

NL wagenparkbeheer