Bijtellingspercentages 2016

Bijtellingpercentages 2016

Per 01-01-2016 is de tabel waar aan de hand van het bijtellingspercentage van een auto bepaald wordt aangepast. Als het kenteken voor het eerst is afgegeven in 2016 dan geldt de bijtelling in de tabel hieronder. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

2016
Bijtelling Soort brandstof Uitstoot g/km
Van tot
4% Alle brandstoffen 0 0
15% Alle brandstoffen 1 50
21% Alle brandstoffen 51 106
25% Alle brandstoffen 107 >

Hoelang geldt het percentage?

Het percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Het percentage blijft ook gelden als de auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken.

Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. Het nieuwe percentage geldt dan weer voor van 60 maanden.

Om de bijtelling van uw (toekomstige) leaseauto te kunnen bepalen kunt u gebruik maken van onze fiscale bijteller.